ΛΥΚΑΒHΤΤΟΥ 1Γ, ΑΘΗΝΑ 106 72, ΤΗΛ.: 210 3637455 - 210 3613527, FAX: 210 3622454, E-MAIL:info@mfhr.gr
Συνοπτική παρουσίαση του ΙΜΔΑ (0 υποκατηγορίες, 4 )
Eκδόσεις ΙΜΔΑ (0 υποκατηγορίες, 1 )
Εκδηλώσεις - Ανακοινώσεις ερευνητικού ενδιαφέροντος (2 υποκατηγορίες, 118 εκδηλώσεις)
ΙΜΔΑ (57 εκδηλώσεις)Άλλοι φορείς (61 εκδηλώσεις)...
Κείμενα - Παρεμβάσεις - Εκθέσεις - Πορίσματα  (6 υποκατηγορίες, 491 κείμενα)
ΙΜΔΑ  (137 κείμενα)ΟΗΕ (5 υποκατηγορίες, 59 κείμενα)Συμβούλιο της Ευρώπης (1 υποκατηγορία, 81 κείμενα)ΕΕ (61 κείμενα)Ελληνικά (Ανεξάρτητες Αρχές, ΜΚΟ κλπ.) (66 κείμενα)...
Δραστηριότητες (0 υποκατηγορίες, 11 )
Επικαιρότητα (0 υποκατηγορίες, 11962 άρθρα)
Νομοθεσία - Συμβάσεις - Πηγές κανόνων δικαίου ΑΔ (4 υποκατηγορίες, 67 νομοθετικά κείμενα)
Ελληνική (37 νομοθετικά κείμενα)Ενωσιακή (2 )Διεθνής και Περιφερειακή  (20 νομοθετικά κείμενα)Αλλοδαπή  (3 )...
Νομολογία δικαιοδοτικών και οιονεί δικαιοδοτικών οργάνων (8 υποκατηγορίες, 2896 αποφάσεις)
ΕΔΔΑ  (1 υποκατηγορία, 1967 αποφάσεις)ΔΕΕ και Πρωτοδικείο (83 αποφάσεις)Διεθνές Δικαστήριο Χάγης (ΔΔΧ), Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ΔΠΔ), Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για την πρώην Γιουγκοσλαβία (ΔΠΔΓ) κ.ά. (18 αποφάσεις)Επιτροπές Συμβάσεων ΟΗΕ (4 υποκατηγορίες, )Ευρωπαϊκή Επιτροπή Κοινωνικών Δικαιωμάτων (Συμβούλιο της Ευρώπης) (1 υποκατηγορία, 21 αποφάσεις)...
Βιβλιοθήκη  (4 υποκατηγορίες, 531 )
Βιβλία (Αποκτήματα από 9/2003) (442 βιβλία)Κατάλογος ελληνικών περιοδικών  (1 )Περιοδικά (Πρόσφατα αποκτήματα) (84 περιοδικά)Βιβλία online (4 )...
Βραβεία - Υποτροφίες (0 υποκατηγορίες, 10 )
Ομάδα Νέων ΙΜΔΑ (9 υποκατηγορίες, 33 )
Γενικές Πληροφορίες (1 )Ανακοινώσεις (10 )Περιοδικό Ομάδας Νέων ΙΜΔΑ (2 )Ψηφίσματα - Παρεμβάσεις (6 )Εκδόσεις (2 )...
Οδηγίες ΕυρΔΔΑ και 'Υπατης Αρμοστείας ΟΗΕ για την κατάθεση προσφυγών (2 υποκατηγορίες, 8 )
Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (5 )Επιτροπές των Συμβάσεων του ΟΗΕ για την προστασία των ΔΑ (3 )...
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Απονομή του Diplôme ...

 
Αρχείο
 

Designed and hosted by INTERNET HELLAS