ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Επιστημονικοί Συνεργάτες

Απόστολος Βλαχογιάννης

Γεννήθηκε το 1981 στην Καλαμάτα. Ολοκλήρωσε τις προπτυχιακές του σπουδές στη Νομική Σχολή Αθηνών. Έχει πραγματοποιήσει μεταπτυχιακές σπουδές στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο (Νομική Αθηνών) και τη Φιλοσοφία Δικαίου (Πανεπιστήμιο Panthéon-Assas Paris II), ενώ υπήρξε για ένα εξάμηνο Επισκέπτης Ερευνητής στο Harvard Law School. Η διδακτορική του διατριβή με αντικείμενο την έννοια του ζωντανού συντάγματος στις Η.Π.Α υποστηρίχθηκε στο Πανεπιστήμιο Paris II (Panthéon-Assas) το 2011 («La Living Constitution - Les juges de la Cour suprême des États-Unis et la Constitution», éd. Classiques Garnier, 2014, 643 σ.). Στα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνονται η φιλοσοφία δικαίου και το δημόσιο δίκαιο με ιδιαίτερη αναφορά στο (συγκριτικό) συνταγματικό δίκαιο.

Κωνσταντίνος Καζανάς

Δικηγόρος - Επιστημονικός Συνεργάτης με ενασχόληση κυρίως με θέματα προστασίας ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων (μεταναστών, αιτούντων άσυλο, προσφύγων, κρατουμένων κ.ά.), διακρίσεων, κοινωνικού αποκλεισμού και διαπολιτισμικής εκπαίδευσης.

Θεανώ Μανέτα

Η Θεανώ Μανέτα είναι απόφοιτος της Γερμανικής Σχολής Αθηνών και αριστούχος πτυχιούχος του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Παντείου Πανεπιστημίου. Έχει πραγματοποιήσει τις μεταπτυχιακές της σπουδές με ειδίκευση στο Διεθνές Δίκαιο (LL.M. – Master of Law) στο Πανεπιστήμιο του Cambridge στην Αγγλία ως κρατική υπότροφος. Η διπλωματική της εργασία με τίτλο «Proliferation of law and tribunals: the MOX-Plant and Kadi cases» έγινε υπό την επίβλεψη του καθηγητή James R. Crawford και της απονεμήθηκε «Έπαινος Οικονομίδη» από την Ελληνική Εταιρεία Διεθνούς Δικαίου και Διεθνών Σχέσεων.

Βιβλιοθήκη

Ελένη Τσαλάγκα

Έχει πτυχίο Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης. Εργάζεται στο ΙΜΔΑ από το 2000.

Γραμματεία

Ελένη Δημητροπουλάκη

Εργάζεται στο ΙΜΔΑ από το 1987, ενώ από το 2003 ήταν η Ιδιαιτέρα Γραμματέας της Προέδρου του ΙΜΔΑ.

Αριστέα Κοχτάνη

Εργάζεται στο ΙΜΔΑ από το 2000 και είναι Υπεύθυνη Γραμματείας.

Μαργαρίτα Τσεπέρκα

Εργάζεται από το 2012 στη Γραμματεία του ΙΜΔΑ.