ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Επαγγελματική ιδιότητα

Ομότ. Καθηγήτρια Εγκληματολογίας και πρώην Πρύτανης (δύο φορές) του Παντείου Πανεπιστημίου (πρώτη γυναίκα Πρύτανης στην Ελλάδα), δικηγόρος στον Άρειο Πάγο και στο Συμβούλιο Επικρατείας.

Άλλα αξιώματα

Από το 1974, Πρόεδρος του Ελληνικού Συνδέσμου για τα Δικαιώματα της Γυναίκας (από το 2004 επίτιμος Πρόεδρος). Από το 1978, Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Εγκληματολογίας και του Ιδρύματος Μαραγκοπούλου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΙΜΔΑ). Aπό το 1989 έως το 1996, Πρόεδρος της Διεθνούς Ένωσης Γυναικών, από το 1997, επίτιμος Πρόεδρος. Από τον Ιανουάριο 2000 έως τον Οκτώβριο 2006, Πρόεδρος (Επίτροπος) της Εθνικής Επιτροπής της Ελλάδας για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου. Εξελέγη δύο φορές Πρύτανης του Παντείου Πανεπιστημίου (1979 και 1983).

Δραστηριότητες

1) Στον τομέα της Εγκληματολογίας (πανεπιστημιακά μαθήματα, εκδόσεις συγγραμμάτων, μελετών, άρθρων κλ., οργάνωση συνεδρίων, σεμιναρίων, διεθνών μαθημάτων κλ.). Είναι ιδρυτής και Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρίας Εγκληματολογίας από το 1978 και μέλος του Δ.Σ. της Διεθνούς Εταιρίας Εγκληματολογίας.

2) Είναι ειδικός στον τομέα των Δικαιωμάτων της Γυναίκας. Με τις ιδιότητες της Προέδρου του Ελληνικού Συνδέσμου για τα Δικαιώματα της Γυναίκας και της Διεθνούς Ένωσης Γυναικών (InternationalAllianceofWomen-IAW) (η οποία έχει συμβουλευτική σχέση με την ECOSOC, το Συμβούλιο της Ευρώπης, και όλους τους Διεθνείς Οργανισμούς του συστήματος του Ο.Η.Ε.) έχει οργανώσει πολλά συνέδρια, σεμινάρια και διασκέψεις και έχει εκπροσωπήσει τη Διεθνή Ένωση Γυναικών σε διασκέψεις των ΗΕ στη Γενεύη, στη Νέα Υόρκη και στη Βιέννη.

3) Υπήρξε μέλος της Επιτροπής που πραγματοποίησε τις μεταρρυθμίσεις της Ελληνικής νομοθεσίας για την ισότητα (Οικογενειακό Δίκαιο, αποποινικοποίηση της άμβλωσης κλ.), κατόπιν της αναθεώρησης του ελληνικού Συντάγματος το 1975. Στην αναθεώρηση του 2001, με πρωτοβουλία της, το ελληνικό Σύνταγμα εισήγαγε την ουσιαστική (αντί της επίσημης) ισότητα και τα θετικά μέτρα για την κατάκτησή της. Έχει επίσης εργαστεί πάνω στη νομοθεσία για την εφαρμογή του αναθεωρημένου Συντάγματος του 2001.

Υπήρξε Πρόεδρος του Ελληνικού Συμβουλίου για την Ισότητα των Φύλων, το οποίο ετοίμασε ένα «Τριετές σχέδιο δράσης για την πραγματοποίηση της ισότητας των φύλων στην Ελλάδα» (1992-1995).

Αναπτύσσει, επίσης, έντονη δραστηριότητα στον τομέα των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ιδίως μέσω του Ιδρύματος Μαραγκοπούλου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, (βλ. ιστοσελίδα ΙΜΔΑ, www.mfhr.gr).

Διετέλεσε μέλος της Ελληνικής Αντιπροσωπείας στη Γενική Συνέλευση του Ο.Η.Ε., στη Διάσκεψη της Βιέννης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (1993), στα Συνέδρια του Μεξικού (1975), της Κοπεγχάγης (1980) και του Ναϊρόμπι (1985) για την Ισότητα των Φύλων, την Ανάπτυξη και την Ειρήνη, στη Διάσκεψη του Καΐρου για τον Πληθυσμό και την Ανάπτυξη, στη Συνάντηση Κορυφής για την Κοινωνική Ανάπτυξη στη Κοπεγχάγη (1995).

Έχει επίσης συμμετάσχει στο Συνέδριο του Συμβουλίου της Ευρώπης για την 50η επέτειο της ΟΔΔΑ (1998) και σε πολλές άλλες συναντήσεις του στο Στρασβούργο.

Έχει επίσης εργαστεί και συνεχίζει να εργάζεται σε θέματα παιδικής εργασίας, παράνομης διακίνησης γυναικών και παιδιών, ελευθερίας της θρησκείας, εφαρμογής της Διακήρυξης της Χιλιετίας που εξέδωσαν τα Η.Ε. και ιδιαίτερα για την εξάλειψη της φτώχειας, για την εφαρμογή του άρθρου 5, κεφ. Ι και άρθρων 38 και 49 του κεφ. ΙΙ της Διακήρυξης της Βιέννης (1993) που στοχεύουν στην εφαρμογή της υποχώρησης των παραδόσεων και πρακτικών των αντιτιθέμενων στα ΔΑ και στη λήψη μέτρων, για την ουσιαστική προστασία του περιβάλλοντος και κατά της κλιματικής αλλαγής και επιδείνωσης αυτής, για την εφαρμογή της Διεθνούς Σύμβασης για το Δίκαιο της Θάλασσας (1982), ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά το θεσμό της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης και τα κοιτάσματα υδρογονανθράκων, την καταπολέμηση του διεθνούς οργανωμένου εγκλήματος κλ.

Επίσης, αντιπροσώπευσε την Ελλάδα επανειλημμένα στη Γενική Συνέλευση της UNESCO στο πλαίσιο της οποίας το 1993 συμμετείχε ως rapporteur της Επιτροπής V (Ανθρώπινα Δικαιώματα κ.λ.).

Αντιπροσώπευσε την Ελλάδα επανειλημμένα σε συνεδριάσεις της Επιτροπής των Η.Ε. για την Πρόληψη του Εγκλήματος και της Ποινικής Δικαιοσύνης στη Βιέννη και εκλέχθηκε Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Προπαρασκευαστικού Συνεδρίου για το 9ο Διεθνές Συνέδριο για την Πρόληψη του Εγκλήματος και τη Μεταχείριση του Εγκληματία στη Βιέννη (1994).

Εκδόσεις

 Η Α. Γ.-Μ. έχει συγγράψει ή διευθύνει την έκδοση (ως editor) αρκετών βιβλίων και άρθρων στα ελληνικά, αγγλικά και γαλλικά σε θέματα εγκληματολογικά και ποινικά.

Έχει επίσης δημοσιεύσει σημαντικό αριθμό βιβλίων και μελετών στα ελληνικά, αγγλικά και γαλλικά σε θέματα δικαιωμάτων του ανθρώπου και ειδικότερα δικαιωμάτων της γυναίκας.

Θα αναφερθούμε μόνο στα αυτοτελή βιβλία-έργα τα οποία έχει συγγράψει μόνη ή διευθύνει την έκδοσή τους ως editor (είναι και συγγραφέας μελετών σε αυτά).

Δεν θα αναφερθούμε σε άρθρα, μελέτες τα οποία έχουν δημοσιευθεί σε βιβλία που έχουν επιμεληθεί άλλοι συγγραφείς, κριτικές βιβλίων, εφημερίδες κλ.

Καταλογος Βιβλιων τα οποια εχει Συγγραψει η Επιμεληθει ωσ Editorη Α. Γ.-Μ. ως Editor

1. The Motives of Crime, A Study in Criminology and Penal Law, Paris, LGDI, 1974, XIV + 350 pp. [γαλλικά].

2. The Treatment of Mentally Abnormal Criminals, vol. I, Mental Abnormalities and Crime, Athens, 1975, 198 pp. [ελληνικά].

3. University Courses on Criminology, Athens, 1979, vol. I, 221 pp. [ελληνικά].

4. Introduction to Criminology: The Crime, The Criminology, Athens, 1984, 137 pp. [ελληνικά].

5. The Peculiarities of Female Criminality and their Causes: A Human Rights Perspective, London, Esperia Publications, 1992, 174 pp. [αγγλικά].

6. Women’s Rights – Human Rights, A. Y.-M. (ed.), Athens, Hestia Publishers, 1994, 360 pp. [αγγλικά, περιλήψεις στα ελληνικά].

7. Affirmative Action, Towards an Effective Gender Equality, Athens-Brussels,Sakkoulas-Bruylant, 1998, 155 pp. [αγγλικά].

8. Les mesures positives pour une égalité effective des sexes, Athens-Brussels, Sakkoulas-Bruylant, 1998, 178 pp.[γαλλικά].

 9. Equality and Development: Fifty Years of UN Contribution to their Evolution, A. Y. M. (ed.), Athens-Komotini, Ant. N. Sakkoulas Publishers, 1998, 311 pp. [ελληνικά και αγγλικά].

 10. The Evolution of the Concept of Equality in Contemporary Democracy, A. Y.-M., Athens, Ant. N. Sakkoulas Publishers, 1998, 65 pp. [ελληνικά].

 11. The Academic Community at the Dawn of the Third Millennium: Fundamental Rights and Responsibilities, P. Tavernier – A.M. (ed.), Brussels, Bruylant, 2000, 272 pp. [γαλλικά].

12. Anti-terrorist Measures and Human Rights, W. Benedek (European Training and Research Centre for Human Rights and Democracy, Austria) and A. Y.-M. (eds.), Martinus Nijhoff Publishers, Leiden-Boston, 2004, 391 pp. [αγγλικά].

13. L’Etat Actuel des Droits de l’Homme dans le Monde, Défis et Perspective, A. Y.-M. (éd.), A. Pedone Publications, 2006, 301 pp. [γαλλικά και αγγλικά].

14. Droits de l’Homme et Politique Anticriminelle, 69ème Cours International dans le cadre de la Société internationale de Criminologie, A. Y.-M. (éd.), Ant. N. Sakkoulas Publications, Athens-Komotini and Bruylant, Brussels, 2007, 267 pp. [γαλλικά και αγγλικά].

15. La pauvreté, un défi pour les droits de l’homme, Ε. Decaux and A. Yotopoulos-Marangopoulos (eds.), MFHR Série No 14, Publ. A. Pedone, Paris, 2009, 281 pp. [γαλλικά].

16. Violence collective et agressivité à l’école, Greek National Commission for Human Rights, A. Y-M. (ed.), Publ. Nomiki Bibliothiki, Athens, 2010, 367 pp. [ελληνικά].

17. La Criminologie face aux défis contemporains, A. Y-M. (éd.), Publ. Nomiki Bibliothiki, Athens, 2011, 333 pp. [ελληνικά].

Υπό τη διεύθυνσή της έχει δημοσιευθεί σειρά βιβλίων του ΙΜΔΑ σε θέματα δικαιωμάτων του ανθρώπου (ως τώρα 73 τόμοι).Πολυάριθμοι τόμοι χωριστά για τα ΔΑ και την εγκληματολογία. Ως το τέλος του 2011 το Ίδρυμα Μαραγκοπούλου έχει οργανώσει ή συνδιοργανώσει με άλλους φορείς, ιδίως με πανεπιστήμια, περί τα 140 συνέδρια, σεμινάρια κλ. στην Ελλάδα και στο εξωτερικό για τα ΔΑ.

Λοιπές δραστηριότητες

Διετέλεσε: Αντιπρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, Αντιπρόεδρος του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών, μέλος του Γενικού Συμβουλίου της Τράπεζας της Ελλάδας, Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου.

Ξένες γλώσσες

Εκτός των ελληνικών, γνωρίζει γαλλικά, αγγλικά, ιταλικά και γερμανικά.

Τιμητικές διακρίσεις

Πλην άλλων, έχει τιμηθεί με το παράσημο του «Ανώτερου Ταξιάρχη του Τάγματος του Φοίνικος» από τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας, το Εθνικό Αριστείο της Ακαδημίας Αθηνών του έτους 2006 (τελετή απονομής 25 Μαρτίου 2006), το Βραβείο Tocqueville 1992 της Association Internationale des Criminologues de Langue Française (βλ. Προσφώνηση του Καθηγ. DENIS SZABO, Προέδρου της Διεθνούς Εταιρίας γαλλοφώνων εγκληματολόγων).

Prix Tocqueville

Έχει επίσης βραβευθεί από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης της Κυπριακής Δημοκρατίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος της Βουλής για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία αποτελούμενο από τον νυν Πρωθυπουργό και τους πρώην Πρωθυπουργούς, τους πρώην Προέδρους της Βουλής, τους αρχηγούς των κομμάτων που αντιπροσωπεύονται στη Βουλή, τρεις καθηγητές Πανεπιστημίου καθώς και το Γενικό Γραμματέα του Ιδρύματος της Βουλής, της απένειμε ομόφωνα το βραβείο αυτό για τους αγώνες της για την προαγωγή και προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου και της γυναίκας τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο (τελετή απονομής στη Βουλή 18 Ιουνίου 2010).