ΙΔΡΥΣΗ

Το Ίδρυμα Μαραγκοπούλου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΙΜΔΑ) ιδρύθηκε με τη διαθήκη του Γεωργίου Ν. Μαραγκόπουλου, πρώην Προέδρου του ελληνικού Συμβουλίου της Επικρατείας, η οποία συντάχθηκε το 1973, και συνιστούσε μία κίνηση αντίδρασης κατά της χούντας. Η διαθήκη τέθηκε σε ισχύ την ημέρα του θανάτου του στις 23/12/1977. Το Ίδρυμα αναγνωρίσθηκε επίσημα και χαρακτηρίστηκε ως κοινωφελές με το Π.Δ. 560/1978, άρχισε δε να λειτουργεί το 1978. Το ΙΜΔΑ ενισχύθηκε οικονομικά σοβαρά από τον Δημήτριο Ν. Μαραγκόπουλο, άλλοτε επιχειρηματία στο εξωτερικό, ο οποίος απεβίωσε χήρος και άκληρος, καταλείποντας όλη την περιουσία του σ’ αυτό (Αύγουστος 1978).

Η επίσημη έναρξη της λειτουργίας του έγινε στις 5 Απριλίου 1979 και συνδυάσθηκε με διεθνές διήμερο Συνέδριο που οργανώθηκε στην Αθήνα. Σε αυτό συμμετείχαν οι συντάκτες των τριών Σχεδίων Συμβάσεων κατά των βασανιστηρίων που τότε είχαν προταθεί, παρουσία αντιπροσώπων των Ηνωμένων Εθνών, του Συμβουλίου της Ευρώπης και της Κυβέρνησης.