ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Το Ίδρυμα συνεπικουρείται στο έργο του και από τη Διεθνή Συμβουλευτική Επιτροπή που αποτελείται από προσωπικότητες διεθνούς κύρους που δραστηριοποιούνται στον τομέα των δικαιωμάτων του ανθρώπου.

 

Η Διεθνής Συμβουλευτική Επιτροπή απαρτίζεται από:

1) Guðmundur Alfreðsson

-       Visiting Professor, Riga Graduate School of Law (2015)

-       Professor, University of Akureyri (Iceland) and China University of Political Science and Law (Beijing)

-       University of Lund and University of Strasbourg (2006-2012)

-       Adjunct Professor, University of Greenland

-       Former Director, Raoul Wallenberg Institute (1999-2006)

-       Former member, UN Sub-Commission on Promotion and Protection of Human Rights (2004-2006)

-       Former Member, UN Working Group of Intergovernmental Experts on the Implementation and Promotion of the Right to Development (1996-1997)

2) Philip Alston

-      John Norton Pomeroy Professor of Law, New York University School of Law

-      Former UN Special Rapporteur on Extrajudicial, Summary or Arbitrary Executions (2004-2010)

-      Former Special Advisor to the UN High Commissioner for Human Rights on the Millennium Development Goals

-      Former member of the Group of Experts on Darfur (2007)

3) Dr. András Baka

-       Former President, Supreme Court of Hungary and the of National Council of Justice (2009-2015)

-       Former Judge, European Court of Human Rights (ECHR) (1991-2008)

4) Wolfgang Benedek

-       Professor, Institute of International Law and International Relations, University of Graz

-       Co-Director, European Training and Research Centre for Human Rights and Democracy in Graz

-       Expert and consultant for: African Commission on Human and Peoples’ Rights, Banjul, Gambia; UNITAR, New York; UN Human Rights Centre, Geneva; European Community, Brussels; UNESCO, Paris, and European Council, Strasbourg

5) Theo van Boven

-       Professor Emeritus of International Law, Maastricht University

-       Former Co-Director, Maastricht Centre for Human Rights

-       Former Special Rapporteur for the Sub-Commission on Prevention of Discrimination and Protection of Minorities

-       Former Director, UN Division of Human Rights (today of the Office of High Commissioner for Human Rights, OHCHR)

-       Former expert member, UN Sub-Commission on the Promotion and Protection of Human Rights

-       Former Special Rapporteur on the Right to Reparation to Victims of Gross Violations of Human Rights

-       Former UN Special Rapporteur on Torture

-       Former member of the Committee on the Elimination of Racial Discrimination (CERD)

-       First Registrar of the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia (ICTY)

6) Antônio Augusto Cançado Trindade

-       Judge, International Court of Justice

-       Former President, Inter-American Court of Human Rights

-       Honorary Professor of Public International Law, University of Brasilia

7) Jean-Paul Costa

-       Former President, European Court of Human Rights

-       President, International Institute of Human Rights, Strasbourg

8) Hans Danelius

-       Former Justice, Supreme Court of Sweden

-       Chairman or Member of Arbitral Tribunals or sole Arbitrator (OSCE Court of Arbitration and Conciliation (1995-2007), International Centre for Settlement of Investment Disputes (since 1999)

9) Emmanuel Decaux

-       Professor of Public International Law, University Paris II Panthéon-Assas

-       Director, Centre of Research on Human Rights and Humanitarian Law (CRDH)

-       President, UN Committee on Enforced Disappearances

-       Former member, UN Sub-Commission on the Promotion and Protection of Human Rights

-       Former vice-president, French National Consultative Commission on Human Rights (CNCDH)

10) Mireille Delmas-Marty

-       Professor, Collège de France

-       Member, Académie des Sciences Morales et Politiques

-       Former Director, Institute of Comparative Law of Paris

-       Member of the Global Council, California International Law Center

11) Olivier de Schutter

-       Professor, University of Louvain and the College of Europe (Natolin, Poland)

-       UN Special Rapporteur on the Right to Food

-       Coordinator, EU Network of Independent Experts on Fundamental Rights

-       Coordinator, Academic Network on the European Social Charter

12) Pierre de Senarclens

-       Honorary Professor of international relations, University of Lausanne

-       Former Vice-President, International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies

-       Co-Founder of the World Organisation Against Torture (OMCT)

13) Asbjørn Eide

-       Professor Emeritus and Senior Fellow, Norwegian Centre for Human Rights, University of Oslo

-       Former Chairman, UN Sub-Commission on the Promotion and Protection of Human Rights

-       First Chairman, UN Working Group on Indigenous Populations

-       Former Chairman, UN Working Group on Minorities

-       Former President, Council of Europe’s Advisory Committee on the Framework Convention on National Minorities

14) Robert J. Levine

-       Professor of Medicine and Lecturer in Pharmacology, Yale University

-       Chair, Executive Committee, Interdisciplinary Center for Bioethics, Yale University

-       Director, Law, Policy and Ethics Core, Centre for Interdisciplinary Research on AIDS, School of Public Health

-       Senior Fellow, Interdisciplinary Centre for Bioethics

-       Fellow of The Hastings Center

-       Former President of the American Society of Law, Medicine & Ethics

-       Former Chairman of the Connecticut Humanities Council

-       Director of PRIM&R (Public Responsibility in Medicine and Research)

15) Loukis G. Loucaides

-       Former Judge, European Court of Human Rights (1998-2008)

-       Former Deputy Attorney-General of Cyprus

16) Cecilia Medina Quiroga

-       Professor of International Law, University of Chile

-       Former President, Inter-American Court of Human Rights (2008-2009)

-       Former President, UN Human Rights Committee (1999-2000)

-       Co-Director, Human Rights Centre, University of Chile

17) Manfred Nowak

-       Professor of International Law and Human Rights, University of Vienna

-       Co-Director, Ludwig Boltzmann Institute of Human Rights

-       FRALEX Senior/International Expert to the European Union Fundamental Rights Agency

-       Former U.N. Special Rapporteur on Torture and other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment (2004-2010)

-       Former Member, EU Network of Independent Experts on Fundamental Rights

-       Former UN Expert on Disappearances (2001-2006)

-       Former Judge, Human Rights Chamber for Bosnia-Herzegovina (1996-2003)

-       Former Expert Member of the UN Working Group on Involuntary and Enforced Disappearances (1993-2001)

18) Luis Jimena Quesada

-     Former President of the European Committee of Social Rights

-     Professor of Constitutional Law, University of Valencia, Spain

19) William A. Schabas

-       Professor of Human Rights Law, National University of Ireland Galway and University of Leiden

-       Associate Professor at the University of Middlesex in London and at the Quebec University

-       President, International Association of Genocide Scholars (2009-2011)

-       Former member, Sierra Leone Truth and Reconciliation Commission (2002-2004)

-       Chair, Board of Trustees, UN Voluntary Fund for Technical Cooperation in the Field of Human Rights

20) Dinah L. Shelton

-       Professor of Law, George Washington University Law School

-       Member, Inter-American Commission of Human Rights

-       Judge, International Court of Environmental Arbitration and Conciliation

21) Linos-Alexandre Sicilianos

-      Vice-President, European Court of Human Rights

-      Professor of International Law, University of Athens

-      Former Director, Marangopoulos Foundation for Human Rights

-      Former Member (1997-2009) and Chairman (2003-2004), Committee of experts of the Council of Europe for the Improvement of Procedures for the Protection of Human Rights (DH-PR)

-      Member (2002-2009), Vice-Chairman (2004-2005) and Rapporteur (2008-2009), United Nations Committee on the Elimination of Racial Discrimination (CERD)

-      Member since 2000, then Vice-Chairman, Greek National Commission for Human Rights (2006-2011)

-      Member of the EU Network of Independent Experts on Fundamental Rights (2002-2006)

-      Member of the Management Board since 2007 and member of the Executive Board of the European Union Fundamental Rights Agency (2009-2011)

-      Member of the Curatorium of the Hague Academy of International Law, since 2010

22) Bruno Simma

-   Former Judge, International Court of Justice

-       Professor of International Law, Michigan University

-   Arbitrator, Iran-United States Claims Tribunal

-       Former member, UN International Law Commission

-       Former member, UN Committee on Economic, Social and Cultural Rights

23) Denys Simon

-       Professor of Public Law, University Paris I Panthéon Sorbonne

-       Director, Ecole doctorale de droit international et européen (EDDIE)

-       Associate Professor, University of Luxembourg

24) Sébastien Touzé

-       Independent Expert, UN Committee against Torture (as of 1 January 2016)

-       Professor of Public Law, University of Strasbourg

-       Secretary General, International Institute of Human Rights

25) Françoise Tulkens

-   Former Vice-President, European Court of Human Rights

-       Professor of Law, University of Louvain

-       President, King Baudouin Foundation

-       Member, Human Rights Advisory Panel of the United Nations Mission in Kosovo

26) Dr. Laurie S. Wiseberg

-       Senior Protection Officer, UNHCR

-       Former Minority Rights Advisor, UN Mission in Kosovo

-       Former Executive Director and Co-Founder Human Rights Internet, Ottawa

27) Ineta Ziemele

-       Justice, Constitutional Court of Latvia

-       Former Judge, European Court of Human Rights

-       Founding Director of the Institute on Human Rights, Faculty of Law, University of Latvia

-       Lecturer in International and European Law, University of Latvia (1995-1999)

-       Programme Advisor, Directorate General of Human Rights, Council of Europe (1999-2001)

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2015