ΙΜΔΑ - ΨΗΦΙΣΜΑ

Να επιστραφεί τάχιστα η κρατική περιουσία στο ελληνικό κράτος και να σταματήσει το γενικό «ξεπούλημα» της Ελλάδας από το ΤΑΙΠΕΔ

 

            Κεφ. Ι Λειτουργία και Εξουσίες ΤΑΙΠΕΔ

            Με το Ν. 3986/2011 το κράτος μεταβιβάζει στο Ταμείο Αξιοποίησης της Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ) όλα τα πάσης φύσεως αξιόλογα περιουσιακά στοιχεία του. Μόνη η Ελλάδα από όλες τις χώρες της Ευρώπης ίδρυσε ένα τέτοιο Ταμείο το οποίο γίνεται ιδιοκτήτης και αναλαμβάνει την εκποίηση της αξιόλογης κρατικής περιουσίας, το τίμημα της οποίας θα εισπράττουν οι δανειστές της, χωρίς να δίδεται στην Ελλάδα ούτε ένα ευρώ κι αν θελήσει να κάνει χρήση κάποιων από αυτά τα ακίνητα θα πληρώσει και ενοίκιο - ο Θεός ξέρει τι ποσού - στο νέο ιδιοκτήτη.

            Σχετικά με τις δαπάνες λειτουργίας του ΤΑΙΠΕΔ, αυτέςανέρχονται σε πολύ υψηλά χρηματικά ποσά μέχρι στιγμής λόγω των πολυαριθμότατων συμβούλων στους οποίους καταφεύγουν τα μέλη του Δ.Σ. του ΤΑΙΠΕΔ και λόγω του πεντηκονταμελούς γραφείου του με πολύ υψηλές αποδοχές των μελών του.

            Οι κυριότερες συνέπειες της λειτουργίας του οργάνου αυτού είναι η απογύμνωση της Ελλάδας από τα πλέον σημαντικά περιουσιακά της στοιχεία αλλά και από το ανθρώπινο δυναμικό της, διότι άλλοι μεν εξουθενώνονται από την αφάνταστα συνεχή ανεργία, άλλοι δε μετατρέπονται σωρηδόν σε μετανάστες.

            Βέβαια το κράτος θα πρέπει να εκμεταλλευτεί το ίδιο αποδοτικότερα την περιουσία του για την βελτίωση της οικονομικής του κατάστασης και όχι μόνο να ξεπουλάει τα «φιλέτα» του σε Έλληνες ή αλλοδαπούς και προς εξόφληση του εξωτερικού χρέους.

            Πιο συγκεκριμένα, εκποιούνται:

1) τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για την προάσπιση της εθνικής του κυριαρχίας όπως όλα του τα λιμάνια και τα αεροδρόμια, οι σιδηρόδρομοι, τα ελληνικά αμυντικά συστήματα, η ελληνική βιομηχανία οχημάτων κ.ά. Δεν νοείται ύπαρξη ανεξάρτητου κράτους που δε διαφεντεύει το ίδιο τα στοιχεία αυτά. Ειδικότερα, για τα αεροδρόμια στις 31 Μαϊου 2013 δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα του ΤΑΙΠΕΔ απόφαση του Δ.Σ. του όπου όλα τα αεροδρόμια κατατάχθηκαν σε δύο ομάδες αεροδρομίων, καθεμία από τις οποίες πωλείται συλλήβδην. Η Ομάδα Α περιλαμβάνει τα αεροδρόμια Θεσσαλονίκης, Κέρκυρας, Χανιών, Κεφαλονιάς, Ζακύνθου, Ακτίου, Καβάλας και η Ομάδα Β περιλαμβάνει τα αεροδρόμια Ρόδου, Κω, Σάμου, Μυτιλήνης, Μυκόνου, Σαντορίνης και Σκιάθου. Όσον αφορά τις ενδιαφερόμενες για την παραχώρηση της χρήσης και της εκμετάλλευσης των ομάδων των αεροδρομίων για 99 χρόνια (που κατά το αγγλικό δίκαιο ισοδυναμεί με αγοραπωλησία) εταιρίες περιλαμβάνονται οι εξής: Agrokor Novaport Development, Engelinvest Israel Ltd, Global Liman Isletmeleti - Flughafen Munchen, Zurich Airport - J&P Avax, Athens International Airport, Fraport - Copelouzos. TAV, Vinci - Ellaktor, Corporacion America - Metka, Advent (βλ. Εφημ. Ημερησία ημ/νια: 1.6.2013, Έθνος ημ/νια 31.5.2013). Δεν αποκλείεται ο ίδιος όμιλος να αγοράσει και τις δύο ομάδες αεροδρομίων,

2) πολλές κοινωφελείς επιχειρήσεις που εκμεταλλεύονται πρώτης ανάγκης αγαθά, όπως το νερό, οι συγκοινωνίες, το ηλεκτρικό ρεύμα κ.ά.,

3) εκτάσεις που προστατεύονται από διεθνείς συμβάσεις προστασίας της φύσης,

4) εκτάσεις που περιλαμβάνουν αρχαιολογικές ζώνες κι ευρήματα.

            Κεφ. ΙΙ Παραβίαση των Συνταγματικών και Διεθνών διατάξεων προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων

            Πρέπει να τονιστεί ότι η λειτουργία του ΤΑΙΠΕΔ προσβάλλει τις διεθνείς συμβάσεις και τις συνταγματικές διατάξεις που προστατεύουν τα ανθρώπινα δικαιώματα.

            Πιο συγκεκριμένα, η λειτουργία του Ταμείου αντίκειται στο Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα και στο Διεθνές Σύμφωνο για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Πολιτιστικά Δικαιώματα και κατ’ επέκταση αντιβαίνεικαι στο ίδιο το Σύνταγμα το οποίο ρητώς στο άρθρο 28 παρ. 1 ορίζει ότι οι γενικώς παραδεδεγμένοι κανόνες του διεθνούς δικαίου και οι διεθνείς συμβάσεις από την επικύρωσή τους αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του εσωτερικού ελληνικού δικαίου και υπερισχύουν από κάθε άλλη αντίθετη διάταξη νόμου.

            Σημειωτέον ότι, ο ανεξάρτητος εμπειρογνώμονας του ΟΗΕ, C. Lumina, για τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στην απόλαυση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ελλάδα, επισήμανε πως, ορισμένες ιδιωτικοποιήσεις στην Ελλάδα προσβάλλουν διεθνώς αναγνωρισμένα δικαιώματα του ανθρώπου και ειδικότερα προσβάλλεται η πρόσβαση των ανθρώπων στην υγεία, στο νερό, στην εργασία και στην ενέργεια.

            Επιπλέον, η μεταβίβαση εκτάσεων γης φυσικού κάλλους, αρχαιολογικού και ιστορικού ενδιαφέροντος της Ελλάδος που προστατεύονται από διεθνείς συμβάσεις προστασίας της φύσης (Σύμβαση Ramsar, Natura κ.ά.) και από ειδικότερους νόμους αρχαιολογικής νομοθεσίας, παραβιάζει το άρθρο 24 του Συντάγματος το οποίο ρητά προστατεύει το φυσικό και πολιτιστικό μας περιβάλλον.

            Παράλληλα, η μεταβίβαση στο ΤΑΙΠΕΔ ακινήτων που περιλαμβάνουν ευρήματα αρχαιολογικού ενδιαφέροντος αντίκειται στο άρθρο 7 του Ν. 3028/2002, εκτελεστικού νόμου του άρθρου 18 παρ. 1 του Συντάγματος, το οποίο επιτάσσει ότι τα αρχαία ακίνητα μνημεία που χρονολογούνται έως και το 1453 ανήκουν στο Δημόσιο κατά κυριότητα και νομή και είναι πράγματα εκτός συναλλαγής.

            Θα πρέπει επίσης, να σημειωθεί ότι το άρθρο 25, παρ.1 του Συντάγματος εγγυάται τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα ορίζοντας ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα και η αρχή του κοινωνικού κράτους δικαίου τελούν υπό την εγγύηση του κράτους γεγονός το οποίο παραβιάζεται από τις υπερεξουσίες και τον αυθαίρετο τρόπο λειτουργίας του ΤΑΙΠΕΔ.

            Συνεπώς, ο Ν. 3986/2011 βάσει του οποίου συστήνεται το ΤΑΙΠΕΔ και μεταβιβάζονται τα πάσης φύσεως περιουσιακά στοιχεία του δημοσίου σε αυτό είναι αντισυνταγματικός. To άρθρο 93 του Συντάγματος ρητά απαγορεύει τη μη εφαρμογή αντισυνταγματικών διατάξεων νόμου. Θεωρούμε, δε, ότι και το άρθρο 111 του Συντάγματος, το οποίο επιβάλλει την εξ αρχής κατάργηση κάθε αντισυνταγματικής διάταξης, πρέπει να εφαρμοστεί αναλόγως και υπό τις σημερινές ανώμαλες συνθήκες.

            Κεφ. ΙΙΙ Σύνοψη αιτημάτων

            Ως συνέπεια των ανωτέρω, ζητάμε:

            Πρώτον, να καταργηθεί με νόμο αμέσως το ΤΑΙΠΕΔ και να υποχρεωθεί να επιστρέψει στο κράτος τα ήδη μεταβιβασθέντα περιουσιακά στοιχεία.

            Δεύτερον, αντί του ΤΑΙΠΕΔ, η Κυβέρνηση θα πρέπει να αποφασίζει για την κάθε αποκρατικοποίηση, αφού συμβουλεύεται ορισμένα συμβουλευτικά όργανα, η τελική δε, έγκριση, θα πρέπει να δίνεται από τη Βουλή.    

            Αυτά τα μέτρα πρέπει να ληφθούν εξαιρετικά επειγόντως. Το ίδιο μας το Σύνταγμα, μας επιβάλλει την υποχρέωση να αγωνιστούμε για την κατάργηση κάθε διάταξης που αντιβαίνει σε αυτό.

            Κάνουμε έκκληση σε όλους τους Έλληνες και τα κόμματα, αλλά και στους ξένους φίλους μας, να ενώσουμε τις δυνάμεις μας για την εκπλήρωση αυτού του ύψιστου καθήκοντος και να μη γίνουμε η μοιραία γενιά της κατάργησης της ελληνικής δημοκρατίας.

                       

Αθήνα, 3 Ιουνίου 2013

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΜΔΑ

Η Πρόεδρος

Καθηγ. Α. Γιωτοπούλου-Μαραγκοπούλου

Τα Μέλη

Γ. Αρσένης, τ. Υπουργός

Σ. Μουσούρης, τ. Επίκουρος Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ

Δ. Γουργουράκης, Αντιπρόεδρος του Α.Π. ε.τ, και τ. Πρόεδρος της Ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Α. Μπρεδήμας, Καθηγητής Εθνικού και Καποδιστριακού

Πανεπιστημίου Αθηνών

* Το παρόν Ψήφισμα του ΙΜΔΑ δημοσιεύθηκε στην «ΑΥΓΗ» της 6ης Ιουνίου 2013, υπό τον τίτλο «Να επιστραφεί τάχιστα η κρατική περιουσία στο ελληνικό κράτος και να σταματήσει το γενικό «ξεπούλημα» της Ελλάδας από το ΤΑΙΠΕΔ», σελ. 20.