Συμμετοχή σε Ημερίδα του τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (Κόρινθος, 28 Φεβρουαρίου 2014)

Συμμετοχή ΙΜΔΑ σε Ημερίδα του τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

(Κόρινθος, 28 Φεβρουαρίου 2014)

 

Tο τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου σε συνεργασία τον Επιστημονικό Όμιλο Νέων Πολιτικών Επιστημόνων (ΕΟΝΕΠΕ) διοργάνωσε στην Κόρινθο στις 28.2.2014 ημερίδα με θέμα: Σύγχρονη μετανάστευση στην Ελλάδα της κρίσης: Αντιλήψεις, προβλήματα και προκλήσεις. Στην ημερίδα αναλύθηκαν διεξοδικά θέματα μεταναστευτικής πολιτικής, διαχείρισης μεταναστευτικών ροών στην Ευρώπη και συνθηκών κράτησης μεταναστών, αιτούντων άσυλο και προσφύγων. Στις εργασίες της ημερίδας το Ίδρυμα Μαραγκοπούλου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΙΜΔΑ) εκπροσωπήθηκε από τον επιστημονικό συνεργάτη του και Δικηγόρο, Κ. Καζανά, η εισήγηση του οποίου επικεντρώθηκε στη βασική αρχή του ΙΜΔΑ, ήτοι, ότι ο σεβασμός και η προστασία της ανθρώπινης αξίας αποτελούν πρωταρχική υποχρέωση της Πολιτείας και τη βάση κάθε δημοκρατικά ευνομούμενης κοινωνίας.