Διανομή του βιβλίου «Παραγωγή και χρήση της ενέργειας: Προστασία ή καταστροφή του περιβάλλοντος» σε σχολικές μονάδες

Cover energia

Το Ίδρυμα Μαραγκοπούλου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΙΜΔΑ) βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ότι το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ενέκρινε για το σχολικό έτος 2017-218 τη διανομή του βιβλίου του Ομότιμου καθηγητή Φυσικής του Ε.Κ.Π.Α. και Προέδρου της ειδικής Επιτροπής του ΙΜΔΑ κατά των Πυρηνικών Κινδύνων, κ. Απόστολου Παναγιώτου, με τίτλο «Παραγωγή και χρήση της ενέργειας: Προστασία ή καταστροφή του περιβάλλοντος» (Σειρά Ι.Μ.Δ.Α., Εκδόσεις Andy’s Publishers, σελ. 138) σε σχολικές μονάδες Α/θμιας (για μαθητές Δ΄ έως Στ΄ Δημοτικού) και Β/θμιας Εκπαίδευσης (Γυμνάσιο).

Συγκεκριμένα, εκατό (100) αντίτυπα του εν λόγω βιβλίου έχουν διανεμηθεί με έξοδα του ΙΜΔΑ σε σχολεία παραμεθόριων περιοχών (Έβρου, Δωδεκανήσου, Ξάνθης, Ροδόπης, Λέσβου, Σάμου και Χίου), καθώς και στις αντίστοιχες Δ/νσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Κύριος στόχος του βιβλίου είναι οι μαθητές να αποκτήσουν ενδιαφέρον και σωστές, βασικές γνώσεις για την «Ενέργεια» εν γένει, να κατανοήσουν την ορθολογική χρήση και εξοικονόμησή της στην καθημερινή ζωή, τις επιπτώσεις στο περιβάλλον και στο κλίμα του πλανήτη Γη από την (κατά)χρήση της και να συμμετέχουν σε δράσεις αντιμετώπισής τους. Περιλαμβάνει δραστηριότητες για τους μαθητές που μπορούν να γίνουν είτε στο σχολείο, είτε στο σπίτι με την συνεργασία των γονέων τους. Για την υλοποίηση μάλιστα των δραστηριοτήτων υιοθετούνται σύγχρονες παιδαγωγικές προσεγγίσεις και εναλλακτικές διδακτικές τεχνικές, όπως είναι η εργασία σε ομάδες, το παιχνίδι ρόλων, η ανταλλαγή ιδεών και οι συζητήσεις που εμπλέκουν ενεργά το μαθητή στη διαδικασία της μάθησης. Το βιβλίο μάλιστα περιέχει και CD, έτσι ώστε να είναι ευκολότερη η αναπαραγωγή του.

Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2018