Συνέχιση παραβιάσεων θεμελιωδών δικαιωμάτων μέσω της επανεκκίνησης της λειτουργίας της Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ. Α.Ε.

 

      Με αφορμή την επανεκκίνηση της διαδικασίας «αξιοποίησης» της περιουσίας του Δημοσίου μέσω του Ταμείου Αξιοποίησης της Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ.), αλλά και των ειδικότερων ανακοινώσεων που πρόσφατα εξέδωσε το Ταμείο για την παραχώρηση των περιφερειακών αεροδρομίων της χώρας σε ιδιώτες έως το τέλος του έτους (14.10.2015) και για την έναρξη διαγωνιστικών διαδικασιών εκποίησης ακινήτων και ομάδων ακινήτων (1.10.2015), το Ίδρυμα Μαραγκοπούλου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΙΜΔΑ) θεωρεί υποχρέωσή του να τονίσει, εκ νέου, ότι η άκριτη και μαζική εκποίηση των σημαντικότερων στοιχείων του Δημοσίου συνιστά κατάφωρη παραβίαση πλείστων διεθνών και εθνικών διατάξεων προστασίας των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (βλ. Ψήφισμα ΙΜΔΑ, 3ης Ιουνίου 2013 στο σύνδεσμο: http://www.mfhr.gr/psifismata/329-alias-el-214.html).

      Το ΙΜΔΑ επισημαίνει ότι το κράτος θα πρέπει να εκμεταλλευτεί είτε το ίδιο είτε σε σύμπραξη με ιδιώτες, αποδοτικότερα την περιουσία του για τη βελτίωση της οικονομικής του κατάστασης και όχι να «ξεπουλάει» τα φιλέτα του σε Έλληνες ή αλλοδαπούς και μάλιστα προς εξόφληση του υπέρογκου και άδικου εξωτερικού του χρέους. Η, δε, εκποίηση όλων των λιμανιών και των αεροδρομίων, των σιδηροδρόμων, των εθνικών οδών, των αμυντικών συστημάτων κ.ά. θέτει σε ιδιαίτερο κίνδυνο την εθνική ασφάλεια της χώρας, ενώ η μαζική πώληση των σημαντικότερων κοινωφελών επιχειρήσεων (ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, ΕΥΔΑΘ, ΔΕΣΦΑ, κ.ά.) οδηγεί σε περαιτέρω φτωχοποίηση του κράτους και των πολιτών, περιορίζοντας σημαντικά το δικαίωμα πρόσβασης των τελευταίων σε αγαθά πρώτης ανάγκης. Συνιστά, επίσης, παράνομη πράξη η επιχειρούμενη από το Ταμείο πώληση εκτάσεων που προστατεύονται από διεθνείς συμβάσεις προστασίας της φύσης (Σύμβαση Ramsar, Natura κ.ά.) και εκτάσεων που περιλαμβάνουν αρχαιολογικές ζώνες και ευρήματα (Γνωμοδότηση ΙΜΔΑ στο πλαίσιο συζήτησης δύο αιτήσεων ακυρώσεων ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας για τις υποθέσεις εκποίησης της Λιμνοθάλασσας των Κορισσίων και Βίλα Μιμπέλι στην Κέρκυρα, 11.2.2014, βλ. Εφαρμογές Δημοσίου Δικαίου, Τεύχος Ι/2015, σελ. 11-19).

      Πρέπει να υπογραμμιστεί ότι η δημόσια περιουσία ανήκει στο λαό μας και στις επόμενες γενιές στις οποίες θα πρέπει όλοι να λογοδοτήσουμε, παραδίδοντάς μια χώρα εθνικά ακέραιη και κοινωνικά δίκαιη. Η ύπαρξη και η λειτουργία της Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ. Α.Ε. είναι προδήλως αλυσιτελής και εθνικά επικίνδυνη, καθώς μέσω αυτής της Α.Ε. κινδυνεύει η χώρα να μετατραπεί σε τόπο φτηνής γης και υποδομών, όπου οι μεγάλες πολυεθνικές θα έχουν τον πρώτο ρόλο στην οργάνωση της παραγωγής και στην κατεύθυνσή της.