Σε διαρκή επαγρύπνηση οι Κερκυραίοι κατά του «ξεπουλήματος»

Σε διαρκή επαγρύπνηση οι Κερκυραίοι κατά του «ξεπουλήματος»

της δημόσιας περιουσίας στο νησί τους

Η εκποίηση του ιστορικού Ψυχιατρείου της Κέρκυρας απειλεί με διακοπή τις ψυχιατρικές μονάδες φροντίδας του νησιού και το ήμισυ της δραστηριότητας

του Ιονίου Πανεπιστημίου

Μετά τις αιτήσεις ακυρώσεως ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, σχετικά με τις σκανδαλώδεις μεταβιβάσεις στο ΤΑΙΠΕΔ έκτασης στην Κασσιόπη – κατά το ήμισυ μάλιστα δασώδους και με φυσική λίμνη –, της λιμνοθάλασσας των Κορισσίων – που έχει χαρακτηριστεί ζώνη προστασίας Natura – και του ακινήτου Mibelli στην Κάτω Κορακιάννα – το οποίο περιλαμβάνει τέσσερα κτήρια κηρυγμένα μνημεία καθώς και παράρτημα της Εθνικής Πινακοθήκης –, οι Κερκυραίοι αντέδρασαν άμεσα και σθεναρά και στην πρόσφατη υπόθεση της μεταβίβασης στην ΤΑΙΠΕΔ Α.Ε. του ιστορικού Ψυχιατρείου του νησιού, προσφεύγοντας εκ νέου στο Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο. Η επίδικη έκταση 17,4 στρεμμάτων – ιδιοκτησίας έως τη μεταβίβαση του Γενικού Νοσοκομείου Κέρκυρας (Γ.Ν.Κ.) – στην περιοχή Άγιος Ρόκκος, περιλαμβάνει συγκρότημα κτηρίων στα οποία στεγάζονται τόσο οι μονάδες ψυχικής υγείας του νησιού, όσο και το ήμισυ των Τμημάτων του Ιονίου Πανεπιστημίου.Από το 1838 στο κτηριακό συγκρότημα λειτουργούσε αδιαλείπτως το Ψυχιατρείο της Κέρκυρας, το οποίο μάλιστα αποτέλεσε και το πρώτο τέτοιο δημόσιο ίδρυμα όχι μόνο στον ελλαδικό χώρο, αλλά και στη Βαλκανική χερσόνησο. Σήμερα στεγάζει τα εξωτερικά ιατρεία της ψυχιατρικής κλινικής του Γ.Ν.Κ. και μονάδες παροχής ψυχικής φροντίδας σε ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού. Σημειωτέον ότι το Ψυχιατρείο συγκροτήθηκε, κατόπιν μετασκευής, σε φρούριο του βενετικού οχυρού του 18ου αιώνα «Σαν Ρόκκο», το οποίο έχει χαρακτηριστεί από το 1961 ως ιστορικό μνημείο. Εξάλλου, η όλη έκταση βρίσκεται εντός της παλαιάς πόλης η οποία έχει κηρυχθεί από το 2012 αρχαιολογικός χώρος.

Επιπλέον, το Ιόνιο Πανεπιστήμιο έχει μισθώσει από το Γ.Ν.Κ. επτά κτήρια του συγκροτήματος, στα οποία στεγάζονται τρία σε σύνολο έξι τμημάτων του Πανεπιστημίου – το Τμήμα τεχνών, ήχου και εικόνας, το Τμήμα Ξένων γλωσσών, μετάφρασης και διερμηνείας και το Τμήμα Πληροφορικής – καθώς και η φοιτητική λέσχη. Μάλιστα, το Πανεπιστήμιο έχει επισκευάσει τα κτήρια αυτά με χρήματα της δημόσιας επιχορήγησης, δηλαδή του Έλληνα φορολογουμένου, ενώ η όλη του στρατηγική για τα επόμενα χρόνια έχει σχεδιασθεί και βάσει της παραμέτρου της στέγασής του στο συγκρότημα του ιστορικού ψυχιατρικού νοσοκομείου. Πώληση από την ΤΑΙΠΕΔ Α.Ε. του ακινήτου σε ιδιώτη θα έχει ως αποτέλεσμα την πιθανή αποβολή του Ιονίου Πανεπιστημίου από τις εγκαταστάσεις αυτές και, επομένως, την άμεση διακοπή της λειτουργίας του ημίσεως και πλέον της δυναμικότητας του εκπαιδευτικού, επιστημονικού και ερευνητικού του έργου. Είναι, όμως, σαφές ότι δεν είναι συνταγματικώς ανεκτή διακοπή στην παροχή δημόσιας υπηρεσίας κοινής. Επίσης, δεν πρέπει να μας διαφεύγει ότι με τη μεταβίβαση στο ΤΑΙΠΕΔ που ήδη συντελέσθηκε αυτομάτως το Γ.Ν.Κ. σημειώνει απώλεια στα έσοδά του αφού τα μισθώματα, ύψους 14.000 ευρώ μηνιαίως, εισπράττονται πλέον από το νέο κύριο του επίδικου ακινήτου, το ΤΑΙΠΕΔ.

Είναι προφανές ότι η μεταβίβαση του ιστορικού Ψυχιατρείου της Κέρκυρας στην ΤΑΙΠΕΔ Α.Ε. και η μέλλουσα πώληση του ακινήτου σε ιδιώτη ζημιώνουν πολλαπλώς το Δημόσιο και κατ’ επέκταση τον Έλληνα πολίτη. Εκτός από τα έξοδα για μεταστεγάσεις κ.λπ., τεράστιο είναι και το μη μετρήσιμο κόστος στα Ανθρώπινα Δικαιώματα και πιο συγκεκριμένα από την προσβολή των δικαιωμάτων στην υγεία και στην εκπαίδευση, αλλά και στην προστασία και διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονομιάς και της ιστορικής μνήμης. Περιττό να υπενθυμίσουμε ότι η απώλεια της τελευταίας εγκυμονεί τεράστιους κινδύνους για έναν λαό και κυρίως για τον δικό μας που διέρχεται μια περίοδο παρατεταμένης οικονομικής κρίσης και απροκάλυπτων διεκδικήσεων από ισχυρούς γείτονες.

Το Ίδρυμα Μαραγκοπούλου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου συγχαίρει τον Κερκυραϊκό λαό για τη γενναία στάση του και καλεί όλους τους Έλληνες πολίτες να μιμηθούν το παράδειγμά του εξαντλώντας κάθε νόμιμο ένδικο μέσο προκειμένου να σταματήσουμε την εκποίηση της δημόσιας περιουσίας από το ΤΑΙΠΕΔ και τις ανεπανόρθωτες συνέπειες της στην υπόστασή μας ως ανεξάρτητου κράτους.

Αθήνα, 17 Σεπτεμβρίου 2014