Πρόσκληση Συμμετοχής στην Ομάδα Νέων του ΙΜΔΑ

      Το Ίδρυμα Μαραγκοπούλου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΙΜΔΑ) καλεί όλους όσοι ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στις δραστηριότητες της Ομάδας Νέων του για την εαρινή περίοδο, να δηλώσουν συμμετοχή αποστέλλοντας email με το βιογραφικό τους σημείωμα στη διεύθυνση: info@mfhr.gr  και με τίτλο «Ομάδα Νέων ΙΜΔΑ», μέχρι την Παρασκευή, 4.3.2016.

      Για περαιτέρω πληροφορίες, παρακαλείσθε να καλείτε στη Γραμματεία στα τηλ.: 210-3623919 και 210-3637455 αλλά και να επισκέπτεσθε την ιστοσελίδα του ΙΜΔΑ. 

Αθήνα, 8 Φεβρουαρίου 2016