Το Ίδρυμα Μαραγκοπούλου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΙΜΔΑ) καλεί όλους όσοι ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στις δραστηριότητες της Ομάδας Νέων του για την εαρινή περίοδο, να δηλώσουν συμμετοχή αποστέλλοντας email με το βιογραφικό τους σημείωμα στη διεύθυνση: info@mfhr.gr  και με τίτλο «Ομάδα Νέων ΙΜΔΑ», μέχρι την Παρασκευή, 4.3.2016.

      Για περαιτέρω πληροφορίες, παρακαλείσθε να καλείτε στη Γραμματεία στα τηλ.: 210-3623919 και 210-3637455 αλλά και να επισκέπτεσθε την ιστοσελίδα του ΙΜΔΑ. 

Αθήνα, 8 Φεβρουαρίου 2016

Kαλούνται όσοι ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στις δραστηριότητες της Ομάδας Νέων του Ιδρύματος Μαραγκοπούλου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου να δηλώσουν συμμετοχή στη συνέντευξη της χειμερινής περιόδου μέχρι την Τετάρτη, 21/11, στο: info@mfhr.gr. Εκπρόθεσμες δηλώσεις συμμετοχής δεν θα εξεταστούν. Απαραίτητη η υποβολή βιογραφικού σημειώματος. Οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερωθούν για την ακριβή ημερομηνία και ώρα της συνέντευξης ηλεκτρονικά. Για οιεσδήποτε περαιτέρω πληροφορίες, παρακαλείσθε να καλείτε στα: 210-3623919, 210-3637455 αλλά και να επισκεφθείτε την υποενότητα της Ομάδας Νέων (βλ. αριστερά).

Η Συντονίστρια της Ομάδας Νέων

Αιμιλία Ιωαννίδου

«Τα παιδιά στρατιώτες: ένα διαρκές έγκλημα»

Η Ομάδα Νέων του Ιδρύματος Μαραγκοπούλου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου οργανώνει την Παρασκευή 2.3.2007 και στα πλαίσια του "Κύκλου συζητήσεων για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου" συζήτηση με θέμα: "Τα παδιά-στρατιώτες: ένα διαρκές έγκλημα", στις 20.15, στο κτήριο του Ιδρύματος, Λυκαβηττού 1Γ, Αθήνα.