Εκδήλωση για την 61η επέτειο της Οικουμενικής Διακήρυξης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (βλ. Πρόγραμμα "Εκδηλώσεις ΙΜΔΑ")

Φτώχεια: ένας εχθρός των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου

Με την ευκαιρία της παρουσίασης του βιβλίου του ΙΜΔΑ La pauvreté, un défi pour les droits de l’homme

Τετάρτη, 9 Δεκεμβρίου 2009, ώρα 7.00 μ.μ.

Αίθουσα ΕΣΗΕΑ, Ακαδημίας 20