Διαδικτυακή εκδήλωση ΙΜΔΑ: Οι ελληνικές υποθέσεις ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου

Οι ελληνικές υποθέσεις ενώπιον του

Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου

Τετάρτη, 8 Σεπτεμβρίου 2021 στις 5:00 μ.μ.

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου είναι ένα εμβληματικό δικαιοδοτικό όργανο που αποτυπώνει καθημερινά στην πράξη τις θεμελιώδεις αρχές και αξίες της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Από την αναγνώριση του δικαιώματος ατομικής προσφυγής από την Ελλάδα έως σήμερα η συμβολή του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ) στα ελληνικά νομικά δρώμενα έχει αυξηθεί δραστικά. Η ΕΣΔΑ υπεισέρχεται σε όλους τους επιμέρους κλάδους του ελληνικού δικαίου και συνιστά αναπόσπαστο τμήμα της τρέχουσας δικηγορικής και δικαστικής ύλης. Η σημερινή συγκυρία έχει οδηγήσει σε σημαντική αύξηση των προσφυγών που αφορούν τη Χώρα μας, ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Ποιες είναι οι κυριότερες ομάδες υποθέσεων που έχουν εκδικασθεί; Ποιες είναι οι πτυχές που αυτές αναδεικνύουν; Πώς προχωράει η εκτέλεση των αποφάσεων του Δικαστηρίου; Πώς αντιμετωπίζει ο Έλληνας δικαστής τη νομολογία του ΕΔΔΑ; Πώς μπορούν να χρησιμοποιήσουν την ΕΣΔΑ και τη νομολογία του Δικαστηρίου οι δικηγόροι;

Για όλα τα ζητήματα αυτά, το Ίδρυμα Μαραγκοπούλου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου διοργανώνει διαδικτυακή συζήτηση την Τετάρτη 8 Σεπτεμβρίου 2021 στις 5:00 μ.μ., που θα μεταδοθεί ζωντανά στο YouTubehttps://youtu.be/UfhZbEnP7Js και στο Facebook https://www.facebook.com/events/362903871989644/

Με το ακόλουθο Πρόγραμμα:

Συντονισμός: Λίνος-Αλέξανδρος Σισιλιάνος, Κοσμήτορας Νομικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α., π. Πρόεδρος του ΕΔΔΑ

Εισηγήσεις και Χαιρετισμοί:

Γιάννης Κτιστάκις, Δικαστής στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου

Ευγενία Βελώνη, Πρόεδρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους

Αικατερίνη Λαζανά, Référendaire στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου

Πωλίνα Ασημάκη, Référendaire στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου

Ευσταθία Τσαούση, Νομική Σύμβουλος του Κράτους

Κωνσταντίνος Γεωργιάδης, Νομικός Σύμβουλος του Κράτους

Βασίλης Χειρδάρης, Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω

Μπορείτε να στείλετε ερωτήσεις πριν ή κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης στο info@mfhr.gr

Παρέχονται βεβαιώσεις παρακολούθησης ύστερα από αποστολή σχετικού e-mail, την ημέρα της εκδήλωσης, στο info@mfhr.gr