Το Ίδρυμα Μαραγκοπούλου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΙΜΔΑ) γνωστοποιεί ότι συμμετέχει στο Δίκτυο κατά της Βίας στο Σχολείο (ΔΚΒΣχ), ένα Δίκτυο συνεργασίας το οποίο δημιουργήθηκε με πρωτοβουλία της Εταιρείας Ψυχοκοινωνικής Υγείας του Παιδιού και του Εφήβου (Ε.Ψ.Υ.Π.Ε.) και με συμμετοχή δημόσιων φορέων και της κοινωνίας των πολιτών.


Ειδικότερα το Δίκτυο αποσκοπεί:
1. Στην αποτελεσματική πρόληψη και αντιμετώπιση της εκδήλωσης βίας μεταξύ μαθητών στο σχολείο ή σε άλλους χώρους, που συνδέονται με τη σχολική ζωή και καθημερινότητα.
2. Στη δημιουργία ενός πλαισίου επιστημονικού και κοινωνικού διαλόγου σχετικά με την κατανόηση του φαινομένου και τις τεχνικές παρέμβασης.
3. Στην προώθηση της επιστημονικής έρευνας που αφορά την αναγνώριση, πρόληψη και αντιμετώπιση του φαινομένου.
4. Στην επιμόρφωση και υποστήριξη των εκπαιδευτικών και άλλων επαγγελματιών γενικής και ειδικής αγωγής «πρώτης γραμμής» που ασχολούνται με παιδιά και εφήβους.
5. Στην ευαισθητοποίηση μαθητών, γονέων και ολόκληρης της κοινωνίας σχετικά με το φαινόμενο.
6. Στην ενθάρρυνση της συγκρότησης και λειτουργίας συναφών δικτύων στις τοπικές κοινωνίες.
Εκτός του ΙΜΔΑ, στο Δίκτυο συμμετέχουν οι εξής φορείς: η Ε.Ψ.Υ.Π.Ε., η Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς, ο Συνήγορος του Πολίτη με την ιδιότητά του ως Συνήγορος του Παιδιού, η Παιδοψυχιατρική Κλινική Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών - Νοσοκομείο Παίδων "Η Αγία Σοφία", το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του ΑΠΘ, το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού και ο Κύκλος Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου- Ελληνικό Τμήμα Διεθνούς Οργάνωσης Βιβλίων για τη Νεότητα (IBBY).

Τον Ιούνιο του 2013 πρόεδρος της Συντονιστικής Επιτροπής αναδείχθηκε ο Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη για τα Δικαιώματα του Παιδιού κ. Γιώργος Μόσχος.

Περισσότερες λεπτομέρειες για την ιστορία, την αποστολή, τα μέλη και τις δράσεις του Δικτύου μπορούν να αναζητηθούν στον ιστότοπο: http://www.antibullyingnetwork.gr/ 

 

Αθήνα, 10 Οκτωβρίου 201