«Έδρα Μαραγκοπούλου» από το 1990 έως σήμερα στο Διεθνές Ινστιτούτο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου στο Στρασβούργο

Το Διεθνές Ινστιτούτο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου στο Στρασβούργο ιδρύθηκε το 1969 από τον Γάλλο René Cassin με τη δωρεά του μισού ποσού που συνοδεύει το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης, το οποίο του απενεμήθη για την καθοριστική συμβολή του στην προαγωγή και προάσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Αρκεί να υπενθυμίσουμε ότι υπήρξε μαζί με την Eleanor Roosevelt κύριος συντάκτης της Οικουμενικής Διακήρυξης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου του ΟΗΕ, η οποία, με δική του επιμονή, περιλαμβάνει τόσο τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα όσο και τα κοινωνικά δικαιώματα, και αυτό παρά τις έντονες αντιδράσεις των δύο κυρίαρχων τότε μπλοκ, Δυτικού και Ανατολικού.

Από την πρωτοβουλία του προσωπικού του φίλου René Cassin για ένα Διεθνές Ινστιτούτο στο Στρασβούργο εμπνεύσθηκε, κατά τη διάρκεια της διδακτορίας, ο Γιώργος Ν. Μαραγκόπουλος την ίδρυση αντίστοιχης οργάνωσης στην Ελλάδα με εθνική και διεθνή δράση, για την οποία και δώρησε τη μισή περιουσία του.

Αυτοί οι μακροχρόνιοι στενοί δεσμοί μεταξύ των δύο Ινστιτούτων έλαβαν τη μορφή μόνιμης συνεργασίας με την ίδρυση και αδιάλειπτη λειτουργία από το 1990 «Έδρας Μαραγκοπούλου» στο Διεθνές Ινστιτούτο René Cassin. Στο πλαίσιο του ετήσιου φημισμένου Διεθνούς Coursπου οργανώνει το Ινστιτούτο, μια διαφορετική κάθε χρόνο προσωπικότητα διεθνώς αναγνωρισμένου κύρους στον τομέα των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου διδάσκει στην «Έδρα Μαραγκόπουλος».

Σημειώνουμε ότι προκειμένου να ενθαρρύνει τη συμμετοχή στο Διεθνές Coursφοιτητών ελληνικών και κυπριακών ΑΕΙ, το ΙΜΔΑ προκηρύσσει κάθε χρόνο διαγωνισμό «καλύτερης εργασίας» σε τρία διαφορετικά θέματα και χορηγεί στους τρεις καλύτερους φοιτητές υποτροφίες που καλύπτουν τα δίδακτρα, τα έξοδα ταξιδίου και διαμονής στο Στρασβούργο.