Ομιλητές της «Έδρας Μαραγκόπουλος» στο Διεθνές Ινστιτούτο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου στο Στρασβούργο

2013

Θρησκείες και Διεθνές Δίκαιο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου

Διεθνές Δίκαιο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου

Philip ALSTON, Καθηγητής, Νομική Σχολή του NewYorkUniversity, ΗΠΑ

2012

Διεθνές Δίκαιο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και προστασία των προσωπικών δεδομένων

Το Διαμερικανικό Σύστημα Προστασίας Δικαιωμάτων του Ανθρώπου

Diego RODRĺGUEZ-PINZÓN, Καθηγητής και Διευθυντής, Ακαδημία Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και Ανθρωπιστικού Δικαίου, WashingtonCollegeofLaw, AmericanUniversity, ΗΠΑ

2011

Η αποτελεσματικότητα της διεθνούς προστασίας των κοινωνικών δικαιωμάτων

Το Διεθνές Ποινικό Δίκαιο

Alain PELLET, Καθηγητής, Université Paris Ouest Nanterre-La Défense, Γαλλία

2010

Η διεθνής απαγόρευση των φυλετικών διακρίσεων

Το Διαμερικανικό Σύστημα Προστασίας Δικαιωμάτων του Ανθρώπου

Antõnio Augusto CANÇADO TRINDADE, Δικαστής στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, Καθηγητής, UniversityofBrasilia, πρώην Πρόεδρος του Διαμερικανικού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου

2009

Κράτηση και Διεθνές Δίκαιο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου

Οι διεθνείς κανόνες σχετικά με τη διάρκεια της κράτησης

Françoise TULKENS, Δικαστής, Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου

2008

Εκπαίδευση και Διεθνές Δίκαιο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου

[Όχι έδρα, όμως μία επιπλέον υποτροφία]

2007

Μετανάστευση πληθυσμών και Δικαιώματα του Ανθρώπου

Η ιστορική εξέλιξη της διεθνούς προστασίας των δικαιωμάτων του ανθρώπου: απολογισμός και προοπτικές

Pierre-Henri IMBERT, πρώην Γενικός Διευθυντής Δικαιωμάτων του Ανθρώπου στο Συμβούλιο της Ευρώπης

2006

Διεθνής Προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και δικαιώματα των θυμάτων

Το δικαίωμα σε ένδικη προστασία όπως προβλέπεται στα διεθνή κείμενα Δικαιωμάτων του Ανθρώπου: πρόσβαση στη δικαιοσύνη και μορφές επανόρθωσης σύμφωνα με το συμβατικό δίκαιο και τις νέες αρχές του ΟΗΕ

Théo VAN BOVEN, Ομότιμος Καθηγητής, UniversityofMaastricht, Ολλανδία

2005

Η Διεθνής Προστασία των Δικαιωμάτων των Γυναικών

[Όχι έδρα, όμως μία επιπλέον υποτροφία]

2004

Η ελευθερία της πληροφόρησης στο Διεθνές Δίκαιο

Εισαγωγική ομιλία «Η ιστορική εξέλιξη της Διεθνούς Προστασίας των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου»

Juan-Antõnio CARRILLO-SALCEDO, Καθηγητής, UniversidaddeSevilla, Ισπανία

2003

Οι ΜΚΟ και το Διεθνές Δίκαιο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου

Οι τεχνικές της Διεθνούς Προστασίας των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου

Françoise TULKENS, Δικαστής, Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου

2002

Η διεθνής προστασία του δικαιώματος στη ζωή

Η ιστορική εξέλιξη της Διεθνούς Προστασίας των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου

Raymond RANJEVA, Δικαστής, Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης

2001

Η διεθνής προστασία της θρησκευτικής ελευθερίας

Το Διαμερικανικό Σύστημα Προστασίας Δικαιωμάτων του Ανθρώπου

Antõnio Augusto CANÇADO TRINDADE, Καθηγητής, UniversityofBrasilia, Πρόεδρος του Διαμερικανικού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου

2000

Διεθνές εμπόριο και προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου: τα Δικαιώματα του Ανθρώπου υπό τη δοκιμασία της παγκοσμιοποίησης των εμπορικών συναλλαγών

Τεχνικές της Διεθνούς Προστασίας των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου

Théo VAN BOVEN, Καθηγητής, University of Maastricht, Ολλανδία

1999

Οι φορείς της κοινωνίας των πολιτών και ο σεβασμός των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου

Νομικές και δικαστικές εγγυήσεις των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου

Emmanuel DECAUX, Καθηγητής, Université Paris X-Nanterre, Γαλλία

1998

Η Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου

50 χρόνια μετά: κεκτημένα και προοπτικές για τον 21ο αιώνα

Camille KUYA MUISSAU, Καθηγήτρια, Université catholique d’Afrique centrale, Καμερούν

1997

Η πρόληψη στην υπηρεσία του σεβασμού των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου

Φιλοσοφικά και ανθρωπολογικά θεμέλια των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου

Etienne LEROY, Καθηγητής, Διευθυντής του Εργαστηρίου Νομικής Ανθρωπολογίας, Université Panthéon-Sorbonne, Γαλλία

1996

Τα κοινωνικά δικαιώματα: πλήρη δικαιώματα του ανθρώπου

Τα κοινωνικά δικαιώματα απέναντι στα κοινωνικά προβλήματα

Paulo Sergio PINHEIRO, Διευθυντής του Κέντρου Μελετών για τη Βία, Université deSaoPaulo, Βραζιλία

1995

Το Δίκαιο απέναντι στην πρόκληση των παραβιάσεων των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου

Υποχρεώσεις για επανόρθωση από τις παραβιάσεις των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου

Ellen LUTZ, Καθηγήτρια, Harvard Law School, ΗΠΑ

1994

Το μέλλον των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου: κίνδυνοι και ευκαιρίες

Επιστημονική και τεχνική πρόοδος

Λίνος-Αλέξανδρος Σισιλιάνος, Λέκτορας, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ερευνητής του Ιδρύματος Μαραγκοπούλου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, Ελλάδα

1993

Η οικουμενικότητα των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου: σύγχρονες προκλήσεις

Δικαιώματακαιρόλοςτωνγυναικών

Virginia LEARY, Καθηγήτρια, University of Buffalo, State University of New York, ΗΠΑ

1992

Δημοκρατία και Δικαιώματα του Ανθρώπου – Μετανάστευση των πληθυσμών

Η Διάσκεψη για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (CSCE) και τα Δικαιώματα του Ανθρώπου

Thomas BUERGENTHAL, Lobingier Καθηγητής Συγκριτικού και Διεθνούς Δικαίου, TheGeorgeWashingtonUniversityNationalLawCenter, Ουάσιγκτον, ΗΠΑ

1991

Τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και η οικογένεια – Διαμόρφωση και εφαρμογή των διεθνών κανόνων

Αναγκαστικές και ακούσιες εξαφανίσεις

Leandro DESPOUY, Εμπειρογνώμονας, Υποεπιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για την Πρόληψη των Διακρίσεων και την Προστασία των Μειονοτήτων

1990

Αντιδράσεις στις παραβιάσεις των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου – Δικαιώματα του Ανθρώπου και Ποινικό Δίκαιο

Ανθρώπινα Δικαιώματα και πρόληψη και τιμωρία του εγκλήματος

C. BASSIOUNI, Πρύτανης, DePaul University, Σικάγο, ΗΠΑ