Δελτίο τύπου για την εκλογή της κας Μαρίας-Ανδριανής Κωστοπούλου ως ανεξάρτητης εμπειρογνώμονος στην Ομάδα GREVIO του Συμβουλίου της Ευρώπης

Η Επιτροπή των μερών στη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας (γνωστή ως «Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης») εξέλεξε την 1.4.2019 ως ανεξάρτητη εμπειρογνώμονα στην Ομάδα GREVIO του Συμβουλίου της Ευρώπης, την κα Μαρία-Ανδριανή Κωστοπούλου (ελληνική υποψηφιότητα). Είναι πρώτη φορά που εκλέγεται Ελληνίδα σε Ομάδα του Συμβουλίου της Ευρώπης ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων περιορισμένης σύνθεσης.

Η Ομάδα GREVIO είναι ανεξάρτητο όργανο που παρακολουθεί την εφαρμογή της Σύμβασης για την πρόληψη και την καταπολέμηση της  βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας από τα κράτη μέρη σε αυτήν και εκδίδει εκθέσεις στις οποίες αξιολογεί τα νομοθετικά και άλλα μέτρα που έχουν ληφθεί για τους σκοπούς αυτούς. Η Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης υιοθετήθηκε το 2011 και τέθηκε σε ισχύ το 2014. Συνιστά σήμερα το σημαντικότερο νομικό κείμενο σε διεθνή κλίμακα που θέτει ένα ολοκληρωμένο νομικό πλαίσιο για την πρόληψη όλων των μορφών βίας κατά των γυναικών, την προστασία των θυμάτων έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας, τον τερματισμό της, αλλά και για την επιβολή αυστηρών ποινών στους δράστες. Περαιτέρω, καλύπτει εκτενώς ζητήματα όπως η παρενόχληση, η παρακολούθηση θυμάτων, οι εξαναγκαστικοί γάμοι, οι ακρωτηριασμοί γεννητικών οργάνων, οι καταναγκαστικές εκτρώσεις, οι στειρώσεις και γενικά κάθε μορφή έμφυλης βίας.

Η Μαρία-Ανδριανή Κωστοπούλου είναι Δικηγόρος στον Άρειο Πάγο με εκτενή εμπειρία σε θέματα ενδοοικογενειακής βίας και βίας κατά των γυναικών και των παιδιών. Είναι πρόεδρος της Ad hoc Επιτροπής του Συμβουλίου της Ευρώπης για τα Δικαιώματα του Παιδιού και πρόεδρος της Ομάδας εμπειρογνωμόνων για την αντιμετώπιση της βίας κατά των παιδιών. Είναι επίσης μέλος της Συμβουλευτικής επιτροπής του Προγράμματος HELP του Συμβουλίου της Ευρώπης για την επιμόρφωση των νομικών (δικαστών, εισαγγελέων και δικηγόρων) στα ανθρώπινα δικαιώματα. Έχει συμμετάσχει ως εμπειρογνώμων σε πολλές αποστολές του Συμβουλίου της Ευρώπης και έχει συγγράψει σειρά μελετών και άρθρων σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων στα ελληνικά, τα αγγλικά και τα γαλλικά.

Αθήνα, 1 Απριλίου 2019