ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ - 8.12.03
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ ΗΜε την ευκαρία της 55ης επετείου της Οικουμενικής Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, το Ίδρυμα Μαραγκοπούλου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΙΜΔΑ) οργανώνει δημόσια συζήτηση τη Δευτέρα, 8 Δεκεμβρίου 2003 και ώρα 18.30 στην αίθουσα «Διονύσιος Αρεοπαγίτης», Σίνα 2-4, με θέμα:


« Η κ ρ ί σ η τ ο υ Ο Η Ε »

Εισηγητές:
● Καθηγητής Εμμανουήλ Ρούκουνας, Ακαδημαϊκός

● Σωτήρης Μουσούρης, Αντιπρόεδρος του ΙΜΔΑ, τέως Επίκουρος Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ

● Μίρκα Γόντικα, Υπεύθυνη Προγραμμάτων Πληροφόρησης, Κέντρο Πληροφοριών ΟΗΕ στην Αθήνα

● Καθηγήτρια Αλίκη Γιωτοπούλου-Μαραγκοπούλου, Πρόεδρος του ΙΜΔΑ, που θα συντονίσει και τη συζήτηση

Παρεμβαίνοντες:
● Δ.Ν. Αλέξανδρος Κολιόπουλος, Εισηγητής Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας Υπουργείου Εξωτερικών

● Δ.Ν. Ιωάννης Στριμπής, Σύμβουλος Διεθνούς Κέντρου Μελέτης Ευξείνου ΠόντουΘα ακολουθήσει συζήτηση με το κοινό


Σας παρακαλούμε να παραβρεθείτε