Από το Διεθνές Ινστιτούτο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου Réné Cassin αναγγέλθηκε ο θάνατος του Αλέξανδρου Κις (23/03/2007), επί πολλά χρόνια Γενικού Γραμματέα του, εξαίρετου επιστήμονα και ανθρώπου, που αφιέρωσε όλη τη ζωή του στην προώθηση και προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Αυτός ίδρυσε και το Διεθνές Cours Δικαιωμάτων του Ανθρώπου που διεξάγεται ετησίως σ’ αυτό το Ινστιτούτο στο Στρασβούργο, προσέρχονται προς παρακολούθηση πολλοί ειδικοί από τις πέντε ηπείρους, διδάσκουν δε οι διασημότεροι ειδικευμένοι επιστήμονες του κόσμου.