ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Πραγματοποίηση σεμιναρίων στα «Προαναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης Αμυγδαλέζας και Κορίνθου» και «Κέντρα Ταυτοποίησης Υπηκοότητας Αττικής» - Εκπόνηση και διανομή εκπαιδευτικού εγχειριδίου

Στο πλαίσιο της προσπάθειάς μας για ουσιαστική αναμόρφωση της λειτουργίας των κέντρων κράτησης αλλοδαπών και ειδικότερα για συνεχή βελτίωση των συνθηκών κράτησης και αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών, το Ίδρυμα Μαραγκοπούλου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΙΜΔΑ) πραγματοποίησε σειρά σεμιναρίων για το αστυνομικό προσωπικό που απασχολείται στα «Προαναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης Αμυγδαλέζας και Κορίνθου» και «Κέντρα Ταυτοποίησης Υπηκοότητας Αττικής» (Νοέμβριος 2014 – Ιανουάριος 2015). Θέμα των σεμιναρίων ήταν η διεθνής και εθνική προστασία των θεμελιωδών Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, με έμφαση στα δικαιώματα των αλλοδαπών. Την πραγματοποίηση των σεμιναρίων ενθάρρυνε ιδιαίτερα και παρείχε πρόθυμα όλες τις αναγκαίες διευκολύνσεις ο Κλάδος Αλλοδαπών και Προστασίας Συνόρων της Ελληνικής Αστυνομίας. Η εκπαίδευση, εξάλλου, των οργάνων του κράτους στα Δικαιώματα του Ανθρώπου συνιστά ακόμη μια διεθνή υποχρέωση της χώρας μας.

 Στο ίδιο πλαίσιο, εκπονήθηκε Εγχειρίδιο εισαγωγής στα Δικαιώματα του Ανθρώπου, το οποίο στοχεύει να καλύψει, με ευσύνοπτο και απλό τρόπο, τα κενά που εντοπίστηκαν κατά τη διεξαγωγή των σεμιναρίων και το οποίο διανεμήθηκε ηλεκτρονικά στους αστυνομικούς που υπηρετούν στα κέντρα κράτησης αλλοδαπών. Το εγχειρίδιο δίνει απαντήσεις σε βασικά ερωτήματα, όπως τι είναι δικαίωμα, γιατί καθιερώθηκαν τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, πώς προστατεύονται και τι προβλέπει το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία των προαναχωρησιακών κέντρων κράτησης. Περιλαμβάνει, ακόμη, ανάλυση σχετικών νομολογιακών παραδειγμάτων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.

Το ΙΜΔΑ σταθερά προσηλωμένο στις πανανθρώπινες οικουμενικές αξίες συνεχίζει τον αγώνα του για την προστασία και προαγωγή των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου για όλους, χωρίς διάκριση καμία.

Αθήνα, 19 Φεβρουαρίου 2015